Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Klimatomställning i teori & praktik

Kursupplägget innehåller många spännande studiebesök, intressanta föreläsare, en längre praktik och studieresa i Sverige eller ut i Europa med tåg.
Kursupplägget innehåller många spännande studiebesök, intressanta föreläsare, en längre praktik och studieresa i Sverige eller ut i Europa med tåg.

”Jag tycker att jag fått med mig sätt att förstå klimatkrisen och hur jag kan hantera den – både för mig själv och i det stora hela.”

– tidigare deltagare

Skaffa dig ett helhetsgrepp på klimatfrågan

Tänker du mycket på klimat- och miljöfrågor och vill skaffa dig verktyg för omställning till en hållbar värld? Vår kurs ger dig ett helhetsgrepp kring frågan om klimatomställning och hållbarhetsfrågor som inkluderar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Det här gör vi på kursen Klimatomställning i teori och praktik 

Du kommer att få lära dig om klimatkrisen ur olika perspektiv så att du kan lägga det stora pusslet för att förstå och kunna koppla ihop olika områden. Genom att blanda teori och praktik och läsa om både globala förändringsprocesser och individuell omställning skaffar du dig verktyg för att jobba med hållbarhet i framtiden.  

I kursen ingår spännande studiebesök i Sverige och eventuellt en resa med tåg i Europa. Under vårterminen gör du praktik på en myndighet, företag eller organisation. 

Det här studerar vi på kursen

Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. Kursen går igenom klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv. Gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Att diskutera och analysera olika lösningar och framtidsscenarier är en annan del. Parallellt löper mer praktiska moment som stadsodling, klimatsmarta luncher, utflykter och studiebesök på olika platser som är intressanta ur klimatsynpunkt. 

Studieresa och praktikperiod på våren 

Som en del av kursen gör vi en studieresa för att titta närmare på olika typer av hållbarhetsarbete. Beroende på vad kursen bestämmer tillsammans och vilka möjligheter som finns (tex ur Covid-synpunkt) kan resan ske inom Sverige eller så åker vi ut i Europa med tåg.  

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Praktiken ger dig möjligheter att inrikta ditt intresse mot ett visst område. Tidigare deltagare har praktiserat bl.a på Svenska Röda Korsets huvudkontor och tittat på organisationens hållbarhetsarbete. Andra exempel är praktik på handelsträdgårdar eller ett företag som bygger sk Tiny houses.

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops som ni håller både för andra kursdeltagare och på andra skolor. Du får också verktyg för att kunna driva egna projekt med målet att du ska kunna omvandla kunskaperna från kursen i framtida studier och jobb. 

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

Mål för kursen Klimatomställning i teori och praktik 

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • ha fått bättre insikt om din personliga relation till och ingång i klimatfrågan
 • ha en bred kunskap om klimatförändringarnas historia  
 • ha fördjupad kunskap i centrala klimatdokument och klimatåtgärder 
 • ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt 
 • ha erhållit ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området 
 • kunna arbeta aktivt i projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen
 • kunna hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter 
 • ha genomfört en längre praktik  

Missa inte nästa ansökningsomgång

Lämna en intresseanmälan
Kursansvarig lärare

Karin Ekström

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 25 augusti - 21 december 2022 (höstlov)
  Vårtermin: 10 januari - 1 juni 2023 (sportlov, påsklov)
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar en serviceavgift på 1000 kr per termin som täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor tillkommer. 
 • Ansökan
  Ansökningstid 15 januari - 15 april 2022. Sena ansökningar tas emot i mån av plats.

Avfallstrappan

Kursen Klimatomställning i teori och praktik gjorde en film om Avfallstrappan. Lär dig stegen; Refuse, Repair, Reduce, Reuse, Recycle