Kurs i hållbar utveckling

En kurs för dig som vill utbilda dig inom klimatomställning, hållbarhet och krisberedskap. Resa och praktik ingår i kursen!
En kurs för dig som vill utbilda dig inom klimatomställning, hållbarhet och krisberedskap. Resa och praktik ingår i kursen!

Om kursen i hållbar utveckling

Deltagare från kursen berättar om vad de fått med sig , varför de sökte kursen och vilka de tycker ska gå den!

OBS! Ingen kursstart nästa läsår 24/25. Informationen nedan gäller innevarande läsår.

Skaffa dig ett helhetsgrepp på klimatfrågan

Ettårig utbildning i hållbarhet som ger dig ett helhetsgrepp på frågorna klimatförändringar, klimatomställning och beredskap kopplat till konsekvenserna av klimatförändringarna. Du får ta del av aktuell forskning och möta spännande föreläsare samtidigt som du skaffar dig en praktisk grund för att vara med och bygga ett hållbart samhälle, som står rustat för dagens och framtidens stora kriser.

Du kommer att lära dig om allt från internationella klimatkonventioner och policies inom kris och beredskap till stadsodling och grönt resande. Att Röda Korset är skolans huvudman märks på många sätt i kursen, då det är en kris- och katastroforganisation som i högsta grad berörs av klimatkrisens konsekvenser. Under vårterminen reser vi till södra Europa och tar del av hur arbetet med grön omställning och krisberedskap ser ut där. Resan är ett samarbete med Erasmus+ som täcker en stor del av kostnaderna för resan.

Varför läsa en kurs i hållbar utveckling?

Klimatförändringar och hållbar utveckling är frågor som idag berör de flesta verksamheter. Alla personer i samhället behöver kunskaper och färdigheter för att kunna hantera och möta följderna av klimatkrisen och de utmaningar som ligger framför oss. Även beredskap är en viktig kunskap/färdighet, för att konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna hanteras så bra som möjligt.

Folkhögskolan är en unik utbildningsform där vi tillsammans kan hitta och utveckla lösningar och kunskaper som vi behöver i arbetet för en hållbar framtid. Här får du en plats och ett sammanhang för att kunna bli påläst och aktiv och hitta din egen väg till hur du vill jobba med omställning och beredskap, nu och i framtiden.

Kursen ges på plats på folkhögskolan i Skärholmen vilket vi har sett ger många och viktiga fördelar. Sammanhanget, de gemensamma diskussionerna, gemensamma studiebesök och att arbeta praktiskt ihop skapar ett djup i lärandet som gör att du kommer känna dig stadigare och öka dina möjligheter och utblickar inför framtiden. (Läs gärna mer i artikeln Fyra anledningar att plugga hållbarhetsfrågor)

Det här läser du på kursen i hållbar utveckling

I den teoretiska delen fokuserar kursen på klimatförändringens historia med genus-, klass- och globala perspektiv. Viktiga klimatdokument och globala överenskommelser analyseras. De kriser som klimatkrisen genererar, inom olika fält och på olika nivåer, diskuteras, bland annat med utgångspunkt i Röda Korsets strategiska dokument. Gruppen läser in sig på aktuell litteratur inom fältet och utforskar olika lösningar och framtidsscenarier tillsammans.

Med hjälp av aktuell forskning, föreläsare och studiebesök får du en bred inblick i olika initiativ, lösningar och möjligheter inom både till exempel teknik, transporter och matproduktion.

Under de praktiska momenten får du chansen att prova olika typer av odling som stadsodling, hydroponisk odling mm. Inom kort måste städer ställa om och producera mat genom odling, som komplement till landsbygdens matproduktion. Denna kunskap är därför av största vikt som krisberedskap. Ni är ute i skog och mark och gör också studiebesök på olika omställningsprojekt.

Du kommer även att få lära dig hålla workshops och genomföra olika former av påverkans- och förändringsarbete.

Schysst resande och praktik på en arbetsplats

En del av kursen är förlagd på resande fot. Vi åker med tåg för att besöka och inspireras av hållbarhetsarbete och krisberedskap i andra delar av Europa. Inför nästa år planerar vi att åka till Katalonien och/eller Italien. Resan finansieras till minst hälften av Erasmus+medel, så kostnaden för deltagarna blir liten.

Under vårterminen gör du en praktik på en organisation, förening, företag, kommun, myndighet eller annan relevant plats. Syftet med praktiken är att du ska kunna fördjupa dig inom ett ämne som du är särskilt intresserad av. Praktiken kommer också att ge dig möjlighet att utveckla dina nätverk och få referenser inför framtida jobbsökande. Det finns möjlighet att själv föreslå en praktikplats men skolan har också ett antal kontakter med arbetsplatser som vi vet fungerar bra.

Exempel på tidigare arbetsplatser där våra deltagare gjort praktik: Återbruket, KRAV, Svenska Röda Korset, Swegreen, Afrikagrupperna, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Barkarby Science, Boodla, Karshamra mat och trädgård, Egnahemsfabriken, m fl.

Mål med kursen i hållbar utveckling

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • ha fått en bred kunskap om klimatförändringarnas naturvetenskapliga och historiska sammanhang
 • ha fått en djupare kunskap om centrala klimatdokument och klimatåtgärder samt kris- och katastroforganisationers arbete i relation till klimatförändringarna
 • ha en god kännedom om olika typer av omställnings- och beredskapsprojekt
 • ha skaffat dig ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området
 • kunna arbeta aktivt, tex mobilisera politiskt för omställning och beredskap
 • kunna hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter
 • ha genomfört en praktik

”Vill man plugga något inom hållbarhetsfären men inte vet vad, då är den här kursen perfekt! Allt faller på plats.”

– deltagare på kursen
Kursansvarig lärare

Karin Ekström

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 24 augusti - 20 december 2023
  Vårtermin: 9 januari - 31 maj 2024
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar en serviceavgift på 1000 kr i början av varje termin. Avgiften täcker försäkring, licenser och visst material. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan "för deltagare". Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor tillkommer.
  Utlandsresan täcks delvis av Erasmus+medel.
 • Ansökan
  Denna kurs ges inte läsåret 24/25

Vad gör vi på Klimatkursen?

Här kan du se en film gjord av deltagarna på kursen Klimatomställning i teori i praktik på Röda Korsets folkhögskola. Inspelad våren 2021.

Påverkar mina vardagliga handlingar klimatet?

Några av deltagarna på kursen Klimatomställning i teori och praktik gick ut och pratade med människor i Skärholmen. Vad tror du?

Avfallstrappan

Kursen Klimatomställning i teori och praktik gjorde en film om Avfallstrappan. Lär dig stegen; Refuse, Repair, Reduce, Reuse, Recycle

Det här gör tidigare deltagare idag

Några deltagare kommer direkt från gymnasiet, andra har redan en högskoleutbildning. Gemensamt för alla är att de hittat sin egen väg vidare efter kursen i hållbar utveckling och utvecklat nätverk som hjälpt dem till jobb och studier. Flera har sökt sig till utbildningar på med hållbarhetsinriktningar på tex KTH, Göteborgs universitet och Lunds universitet. En person har valt att utbilda sig till folkhögskolelärare. En annan person utbildar sig till snickare med inriktning hållbart byggande och bevarande av gamla byggnader. En jobbar som projektledare på en stor miljöorganisation, en annan som hållbarhetsansvarig på ett hudvårdsföretag.