Kurs i hållbar utveckling

En utbildning för dig som vill förstå klimatfrågan och vad omställning till en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet innebär. Skaffa dig verktyg för att påverka framtiden!
En utbildning för dig som vill förstå klimatfrågan och vad omställning till en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet innebär. Skaffa dig verktyg för att påverka framtiden!

”Vill man plugga något inom hållbarhetsfären men inte vet vad, då är den här kursen perfekt! Allt faller på plats.”

– deltagare på kursen

Skaffa dig ett helhetsgrepp på klimatfrågan

Tänker du mycket på klimat- och miljöfrågor och vill skaffa dig verktyg för omställning till en hållbar värld? Många frågar sig var man ska börja. Vi säger; börja här! Kursen ger dig ett helhetsgrepp på frågan om klimatomställning och hållbarhet, och inkluderar såväl ekologisk, som social och ekonomisk hållbarhet. Teori och praktik varvas genom föreläsningar, stadsodling, studiebesök och omvärldsanalys. En längre praktik ingår i kursen. 

Klimatkrisen ur olika perspektiv

Du kommer att få lära dig om klimatkrisen ur olika perspektiv så att du kan  förstå och kunna koppla ihop olika områden inom fältet. Genom att blanda teori och praktik och läsa om både globala förändringsprocesser och individuell omställning skaffar du dig verktyg för att jobba med hållbarhet i framtiden.  

I kursen ingår spännande studiebesök i Sverige och eventuellt en resa med tåg i Europa. Under vårterminen gör du praktik på en myndighet, företag eller organisation. 

Det här studerar vi på kursen

Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. Kursen går igenom klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv. Gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Att diskutera och analysera olika lösningar och framtidsscenarier är en annan del. Parallellt löper mer praktiska moment som stadsodling, hydroponisk odling, klimatsmarta luncher, utflykter och studiebesök på olika platser som är intressanta ur klimatsynpunkt. 

Studieresa och praktik 

Som en del av kursen gör vi en studieresa för att titta närmare på olika typer av hållbarhetsarbete. Beroende på vad kursen bestämmer tillsammans och vilka möjligheter som finns (tex ur Covid-synpunkt) kan resan ske inom Sverige eller så åker vi ut i Europa med tåg.  

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Praktiken ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett visst område. Tidigare deltagare har praktiserat på bl.a Svenska Röda Korsets huvudkontor och tittat på organisationens hållbarhetsarbete. Andra exempel är praktik på handelsträdgårdar eller ett företag som bygger sk. Tiny houses.

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops som ni håller både för andra kursdeltagare och på andra skolor. Du får också verktyg för att kunna driva egna projekt med målet att du ska kunna omvandla kunskaperna från kursen i framtida studier och jobb. 

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

Mål för kursen i hållbar utveckling

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • ha fått en bred kunskap om klimatförändringens historia  
 • ha fått en djupare kunskap om centrala klimatdokument och klimatåtgärder 
 • ha en god kännedom om olika typer av omställningsprojekt 
 • ha skaffat dig ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området 
 • kunna arbeta aktivt i projekt och mobilisera politiskt för klimatomställningen
 • kunna hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter 
 • ha genomfört en längre praktik  
Kursansvarig lärare

Karin Ekström

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 25 augusti - 21 december 2022 (höstlov)
  Vårtermin: 10 januari - 1 juni 2023 (sportlov, påsklov)
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar en serviceavgift på 1000 kr i början av varje termin. Avgiften täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor tillkommer. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan "för deltagare".
 • Ansökan
  Ansökan är öppen så länge det finns platser och reservplatser kvar.

Vad gör vi på Klimatkursen?

Här kan du se en film gjord av deltagarna på kursen Klimatomställning i teori i praktik på Röda Korsets folkhögskola. Inspelad våren 2021.

Påverkar mina vardagliga handlingar klimatet?

Några av deltagarna på kursen Klimatomställning i teori och praktik gick ut och pratade med människor i Skärholmen. Vad tror du?

Avfallstrappan

Kursen Klimatomställning i teori och praktik gjorde en film om Avfallstrappan. Lär dig stegen; Refuse, Repair, Reduce, Reuse, Recycle