Kurs Migration & social hållbarhet

Lär dig mer om asyl-, integrations- och migrationsfrågor. Bli tryggare och bättre rustad i din yrkesutövning eller frivilliguppdrag. Distanskurs på 50%
Lär dig mer om asyl-, integrations- och migrationsfrågor. Bli tryggare och bättre rustad i din yrkesutövning eller frivilliguppdrag. Distanskurs på 50%

Fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv

Migration och social hållbarhet är kursen för dig som arbetar för en hållbar samhällsutveckling och vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi tror att handling är viktigt för förändring, vilket avspeglas i kursens upplägg med både teoretiska och praktiska delar. Du läser på distans men med en digital och sex fysiska träffar på skolan under läsåret. Det blir också några digitala lunchträffar under året. 

Så här jobbar vi på kursen Migration och social hållbarhet

Kursen tar ett helhetsgrepp om ämnet migration. Vi börjar med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor? 

Vidare lär vi oss om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige. Hur asylprocessen går till och vad som händer om en får stanna i Sverige, eller om en får avslag. 

Studier i social hållbarhet är också en del av kursen. Vad betyder egentligen integration, segregation och strukturell diskriminering? Vi undersöker och diskuterar vilka hinder och möjligheter det finns för social hållbarhet och en fungerande integration. 

Kursen använder sig av deltagarnas engagemang för ämnet och avslutas med att deltagarna väljer en fråga som de vill lyfta och gör en aktion tillsammans. Vi tror att handling är viktigt för förändring. 

Efter kursens slut får du ett sammanhang och nätverk som du kan ta avstamp från när du söker dig vidare mot fortsatta studier, arbete, engagemang eller annan riktning i livet.  

För att kunna genomföra kursen bör du ha tillgång till dator för att kunna lämna in dina studieuppgifter. 

Målsättning med kursen

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden  
 • kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i sina uppdrag 
 • ha god kunskap om migrationsprocessens delar 
 • känna dig tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända och migranter

KURSFAKTA DISTANSKURS

 • Kurstid 
  Hösttermin: 24 augusti - 20 december 2023
  Vårtermin: 8 januari - 31 maj 2024
 • Omfattning 50%
  Sju obligatoriska träffar, varav sex stycken på skolan i Skärholmen.
  Datum för träffarna är: 14-15/9, 12-13/10, 30/11-1/12, 12/1 (digital träff), 8-9/2, 21-22/3, 2-3/5
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  En serviceavgift på 500 kr per termin täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. 
 • Ansökan  Ansökan öppnar 20 januari 2023. Antagningen görs löpande efter 15 april och vi tar emot ansökningar så länge det finns lediga platser.
Kursansvarig lärare

Anna Olsson

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen