Migration & social hållbarhet

Den här kursen lär dig mer om asyl-, migration- och integrationsfrågor. Bli tryggare och bättre rustad i din yrkesutövning eller frivilliguppdrag. Distanskurs på 50% med sju kursträffar på skolan.
Den här kursen lär dig mer om asyl-, migration- och integrationsfrågor. Bli tryggare och bättre rustad i din yrkesutövning eller frivilliguppdrag. Distanskurs på 50% med sju kursträffar på skolan.

Fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv

Migration och social hållbarhet är kursen för dig som arbetar för en hållbar samhällsutveckling och vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi tror att handling är viktigt för förändring, vilket avspeglas i kursens upplägg med både teoretiska och praktiska delar. Kursen innefattar både studier på distans och fysiska kursträffar på skolan. 

Så här jobbar vi på kursen Migration och social hållbarhet

Kursen tar ett helhetsgrepp om ämnet migration. Vi börjar med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor? 

Vidare lär vi oss om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige. Hur asylprocessen går till och vad som händer om en får stanna i Sverige, eller om en får avslag. 

Studier i social hållbarhet är också en del av kursen. Vad betyder egentligen integration, segregation och strukturell diskriminering? Vi undersöker och diskuterar vilka hinder och möjligheter det finns för social hållbarhet och en fungerande integration. 

Kursen använder sig av deltagarnas engagemang för ämnet och avslutas med att deltagarna väljer en fråga som de vill lyfta och gör en aktion tillsammans. Vi tror att handling är viktigt för förändring. 

Efter kursens slut får du ett sammanhang och nätverk som du kan ta avstamp från när du söker dig vidare mot fortsatta studier, arbete, engagemang eller annan riktning i livet.  

För att kunna genomföra kursen måste du ha tillgång till en dator, dels för att aktivt kunna delta via lärplattformen Teams och dels för att kunna lämna in dina studieuppgifter. Du behöver också ha möjlighet att delta fysiskt på kursträffarna på plats i Skärholmen, Stockholm. 

 

Målsättning med kursen

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden  
 • kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i sina uppdrag 
 • ha god kunskap om migrationsprocessens delar 
 • känna dig tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända och migranter

 

Obligatoriska kursträffar

Den här kursen har en digital heldagsträff och sex fysiska heldagsträffar på skolan (två dagar per gång). Träffarna på skolan utgör kursens kärna och distansstudierna där emellan består främst av för- och efterarbete kring det som gåtts igenom eller kommer att behandlas vid kursträffarna.

Träffarna på skolan är obligatoriska och ett måste för att kunna fullfölja kursen. Notera att distansträffarna inte går att "ta igen" i efterhand eller att följa via länk. För att hålla kontakten under läsåret brukar vi också planera in några digitala lunchträffar. 

KURSFAKTA DISTANSKURS

 • Kurstid 
  Hösttermin: 26 augusti - 20 december 2024
  Vårtermin: 8 januari - 4 juni 2025
 • Omfattning 50%
  Sex obligatoriska träffar à två dagar på skolan i Skärholmen, samt en digital träff. Datum: 12-13/9, 17-18/10, 14-15/11, 10/1 (digital träff), 13-14/2, 13-14/3, 15-16/5.
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  En serviceavgift på 500 kr per termin täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. 
 • Ansökan  Löpande antagning fram till kursstart (26/8)
Kursansvarig lärare

Anna Olsson

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen