Dokumentär i världen

En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.
En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.

”Resan var fantastisk. Att jobba i grupp var stundvis utmanande för mig men också väldigt givande. Vi fick erfarenheter för livet och jag är så stolt över den film vi producerade.”

– tidigare deltagare

Läs en praktisk dokumentärfilmskurs med studier delvis förlagda utomlands 

Dokumentär i världen på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i filmteknik och producera dokumentärfilm med globala och sociala frågor i fokus. En del av vårterminen är förlagd till utlandet där du jobbar i team med att producera en dokumentärfilm. Filmpremiär hålls enligt tradition på en biograf i Stockholm! 

Varför dokumentärfilm?

I dagens mediesamhälle överöses vi av bilder och budskap, till stor del fragmentariska, stereotypa och sensationslystna. Behovet av djupare och mer sammanhållna berättelser har blivit större än någonsin. Dokumentärfilmarens roll är att berätta historier som hjälper oss att utforska och tolka samhället och skapa en djupare insikt i en alltmer splittrad och ojämlik värld. Kursen Dokumentär i världen är en dokumentärfilmskurs som fokuserar på att hantera ämnen om vår globala värld där vi behöver kunskap och empati över landsgränser och kontinenter.

Hur läggs studierna i dokumentärfilm upp?

På höstterminen varvar vi teori och praktik. Du jobbar praktiskt med kortare filmprojekt där du får träna på film- och ljudteknik. Vi fördjupar oss i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. I kursen får du också insikter i medias roll i samhället och dess betydelse för viktiga globala frågor.

Utlandsstudier och visning av filmerna under våren

I början av vårterminen gör kursen ett gemensamt fältarbete utomlands. Deltagarna arbetar i mindre grupper och genomför en dokumentär produktion. När det är möjligt genomförs också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Resan ger dig väldigt värdefulla konkreta erfarenheter av hur det är att arbeta med dokumentärfilm.

Som deltagare bekostar du själv resa och uppehälle. Det finns möjlighet att ta merkostnadslån för utlandsförlagda studier hos CSN. Skolans försäkring gäller under resan.

Tillbaka på skolan färdigställer vi filmerna och utvecklar kunskaperna i hur man slutproducerar en film. På skolan finns ett antal redigeringsrum med den utrustning du som deltagare behöver.

I maj börjar visningsperioden då vi möter vår publik. Ni som är deltagare visar och samtalar kring er produktion. Vi har en gemensam publik visning (brukar hållas på biograf Zita i Stockholm) men ni kommer också att visa filmerna på fler platser och tillfällen som ni bestämmer på kursen.

Att plugga film på folkhögskola

En stor vinst med att plugga på folkhögskola är alla möten som sker mellan kurserna, vilka tillför perspektiv och vidgade vyer. Därför kommer några moment i kursen genomföras i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet.

I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. Du kommer också att delta i olika temadagar och aktiviteter för hela skolan. 

På skolan finns en liten biograf som används för filmvisning.

Kursansvarig lärare

Mamdooh Afdile

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 24 augusti - 20 december 2023
  Vårtermin: 9 januari - 31 maj 2024
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar en serviceavgift på 1000 kr i början av varje termin. Avgiften täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor tillkommer. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan "för deltagare".
 • Ansökan
  Ansökan öppnar 20 januari 2023. Vi börjar antagningen 15 april. Vi tar emot ansökningar så länge det finns platser kvar.

Målsättning med kursen Dokumentär i Världen 

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • ha fått grundläggande kunskap i alla stegen i dokumentärfilmsproduktion
 • ha kunskap och erfarenhet av projektarbete
 • ha fått kunskaper om dokumentärfilmens roll i ett globalt perpektiv
 • ha fått mer insikt i olika sociala och globala samhällsfrågor
 • ha genomfört en kurs i Första hjälpen vid olycksfall

På skolan finns full utrustning för fem kamerateam. Röda Korsets folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen. Kamerorna vi jobbar med är Canon fx100, Black Magic 4K. Våra redigeringsdatorer är utrustade med Adobe Premiere pro.

Antagningsvillkor

Krav på dig som söker är att du har intresse för samhällsfrågor, genuint intresse för film och förmåga att samarbeta i grupp.

Alla våra profilkurser

Här nedan kan du bläddra och hitta information om alla profilkurser på Röda Korsets folkhögskola. Hör av dig om du är osäker på vilken kurs du vill söka. Vi guidar dig gärna.

Vill du veta mer?

Här finns mer information för dig som vill plugga på folkhögskola