Dokumentär i världen

En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.
En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.

Läs en praktisk dokumentärfilmskurs med studier delvis förlagda utomlands 

Dokumentär i världen på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i filmteknik och producera dokumentärfilm med globala och sociala frågor i fokus. En del av vårterminen är förlagd till utlandet där du jobbar i team med att producera en dokumentärfilm. Filmpremiär hålls enligt tradition på en biograf i Stockholm! 

Varför dokumentärfilm?

I dagens mediesamhälle överöses vi av bilder och budskap, till stor del fragmentariska, stereotypa och sensationslystna. Behovet av djupare och mer sammanhållna berättelser har blivit större än någonsin. Dokumentärfilmarens roll är att berätta historier som hjälper oss att utforska och tolka samhället och skapa en djupare insikt i en alltmer splittrad och ojämlik värld. Kursen Dokumentär i världen är en dokumentärfilmskurs som fokuserar på att hantera ämnen om vår globala värld där vi behöver kunskap och empati över landsgränser och kontinenter.

Det här gör du på dokumentärfilmskursen

På höstterminen varvar vi teori och praktik. Du jobbar praktiskt med kortare filmprojekt där du får träna på film- och ljudteknik. Vi fördjupar oss i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. I kursen får du också insikter i medias roll i samhället och dess betydelse för viktiga globala frågor.

Första två månaderna på vårterminen fördjupar vi oss i påverkansarbete och hur film kan bidra till förändring i samhället. I mars åker kursen utomlands för att producera dokumentärfilm. När vi är tillbaka i Sverige möter vi vår publik. Visningsperioden börjar i maj och pågår terminen ut, där ni deltagare visar och samtalar kring er produktion.

På skolan finns en liten biograf som används för filmvisning. Det finns även ett antal redigeringsrum med den utrustning deltagarna behöver.

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet.

I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan.
I början av september åker vi tillsammans med kursen "Klimatomställning i teori och praktik" på filmläger i Sverige där vi jobbar med natur och miljöfilm.

Utlandsstudierna

Under vårterminen reser kursen tillsammans utomlands för att producera dokumentärfilmer. Vi delar upp oss i mindre filmteam och jobbar praktiskt med film- och påverkansarbete. När det är möjligt genomförs också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Resan ger dig väldigt värdefulla konkreta erfarenheter av hur det är att arbeta med dokumentärfilm.

Som deltagare bekostar du själv resa och uppehälle. Det finns möjlighet att ta merkostnadslån för detta hos CSN. Röda Korsets försäkring gäller under resan.

Kursansvarig lärare

Lollo Jarnebrink

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 24 augusti - 20 december 2023
  Vårtermin: 8 januari - 31 maj 2024
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar en serviceavgift på 1000 kr i början av varje termin. Avgiften täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor tillkommer. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan "för deltagare".
 • Ansökan
  Ansökan öppnar 20 januari 2023. Sista ansökningdag är 15 april. Sena ansökningar tas emot i mån av plats.

Målsättning med kursen Dokumentär i Världen 

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion
 • ha kunskap och erfarenhet av projektarbete
 • kunna använda dokumentärfilm som verktyg i demokrati- och påverkansarbete.
 • ha kunskap i olika globala frågor
 • ha genomfört en kurs i Första hjälpen vid olycksfall

På skolan finns full utrustning för fem kamerateam. Röda Korsets folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen (Canon fx100) och redigeringsdatorer utrustade med Premiere 5,5). 

Antagningsvillkor

Krav på dig som söker är att du har intresse för samhällsfrågor, genuint intresse för film och förmåga att samarbeta i grupp.