Att plugga på folkhögskola

Folkhögskolan som utbildningsform är fantastisk! Många väljer folkhögskolan för att fokus ligger på gemenskap, dialog och medbestämmande.
Folkhögskolan som utbildningsform är fantastisk! Många väljer folkhögskolan för att fokus ligger på gemenskap, dialog och medbestämmande.
Publicerad: 24 sep 2021
Lästid: ca

"Jag har gått från en vilsen tjej med dålig självkänsla som hoppat av flera utbildningar, till en driven tjej som snart ska söka in på min drömutbildning, något jag tidigare trodde var omöjligt"

– deltagare på Röda Korsets folkhögskola

Folkhögskola – en vuxenutbildning för dig?

Att läsa på folkhögskola är en erfarenhet utöver det vanliga. Glöm dammiga klassrum, fyrkantiga undervisningsmetoder och centrala läroplaner. Här möter du andra vuxna som vill studera och utvecklas. 

Folkhögskolans pedagogik kännetecknas av aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Som deltagare på folkhögskola har du möjlighet att själv påverka din utbildning. Vi möter dig där du är och tar tillvara på dina erfarenheter och mål.

Det är vanligt att jobba i projektform och kursen eller utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter. Det ger ett relevant och meningsfullt studieinnehåll. Om man som Röda korsets folkhögskola dessutom har en tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald och konflikthantering blir erfarenheterna du gör på skolan ännu mer angelägna.

På folkhögskolan läser du oftast med samma grupp under ett helt läsår, vilket skiljer sig från Komvux där du läser enskilda ämnen och kurskamraterna varierar med kurserna. 

Vem kan läsa på folkhögskola? 

Folkhögskolan riktar sig till personer över 18 år som vill utveckla sig inom något område eller skaffa sig gymnasiebehörighet. Alla folkhögskolor erbjuder så kallade allmänna kurser. Det är kurser där du kan läsa in grund- och gymnasiebehörighet som gör att du kan söka vidare till högskola och universitet. Alla folkhögskolor erbjuder också olika profilkurser, så kallade särskilda kurser. Det kan röra sig om allt från musik, teater, konst och skrivande till skeppsbygge, internationella frågor, odlingskurser och hantverk. På folkhogskola.nu hittar du alla folkhögskolekurser och utbildningar som finns i Sverige.

Hur fungerar folkhögskolorna? 

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige. 29 av dessa ligger i Stockholmsregionen. På webbplatsen Stockholms folkhögskolor hittar du länkar till dem. 

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Skolorna drivs av olika folkrörelser, ideella organisationer och regioner. Vilken organisation som står bakom folkhögskolan sätter sin prägel på verksamheten. På vår skola, som drivs av Svenska Röda Korset, står frågor om mänskliga rättigheter, likabehandling och neutralitet i fokus.  

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionsbidrag. Hos Folkbildningsrådet kan du läsa mer om folkbildning, utbildningsformen folkhögskola och finasiering.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen: 

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) 
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet 

 

Plugga på folkhögskola

I Stockholms län finns 29 olika folkhögskolor. Oavsett om du vill läsa in din grundläggande behörighet för högskolestudier eller fördjupa dig i ett ämne så finns en utbildning för dig. Folkhögskolorna har långa utbildningar och korta kurser inom allt möjligt.