Att plugga på folkhögskola

Att läsa på folkhögskola är en erfarenhet utöver det vanliga. Glöm dammiga klassrum och stela läroplaner. En folkhögskola handlar om gemenskap, dialog och att ta vara på just dina erfarenheter och mål.
Att läsa på folkhögskola är en erfarenhet utöver det vanliga. Glöm dammiga klassrum och stela läroplaner. En folkhögskola handlar om gemenskap, dialog och att ta vara på just dina erfarenheter och mål.
Publicerad: 24 sep 2021
Lästid: ca

"Jag har gått från en vilsen tjej med dålig självkänsla som hoppat av flera utbildningar, till en driven tjej som snart ska söka in på min drömutbildning på högskolan, något jag tidigare trodde var omöjligt"

– deltagare på Röda Korsets folkhögskola

Folkhögskola – en vuxenutbildning för dig?

Att läsa på folkhögskola är en erfarenhet utöver det vanliga. Glöm dammiga klassrum, fyrkantiga undervisningsmetoder och centrala läroplaner. En folkhögskola handlar om gemenskap, dialog, verklighetsförankring och att ta vara på just dina erfarenheter och mål. Det ger ett studieinnehåll med högsta kvalitet. Om man som Röda korsets folkhögskola dessutom har en tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald och konflikthantering blir erfarenheterna du gör på skolan ännu mer angelägna. På folkhögskolan läser du oftast med samma klass (kurs) under ett helt läsår, vilket skiljer sig från Komvux där du läser enskilda ämnen och klasskamraterna varierar med kurserna. 

Vem kan läsa på folkhögskola? 

Folkhögskolan är öppen för alla personer över 18 år och som vill utveckla sig inom något område eller skaffa sig gymnasiebehörighet. Alla folkhögskolor erbjuder så kallade allmänna kurser. Det är kurser där du kan läsa in gymnasiebehörighet som gör att du kan söka dig vidare till högskola och universitet. Alla folkhögskolor erbjuder också olika profilkurser, så kallade särskilda kurser. Det kan röra sig om allt från musik, teater, konst och skrivande till skeppsbygge, internationella frågor, odlingskurser och hantverk. På webbplatsen folkhogskola.nu hittar du alla folkhögskolekurser och utbildningar som finns i Sverige.

Hur fungerar folkhögskolorna? 

Det finns över 150 folkhögskolor i Sverige. 29 av dessa ligger i Stockholmsregionen. På webbplatsen Stockholms folkhögskolor hittar du länkar till dem. 

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Skolorna drivs av olika folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner. Vilken organisation som står bakom folkhögskolan sätter sin prägel på verksamheten. På vår skola, som drivs av Svenska Röda Korset, står frågor om mänskliga rättigheter, likabehandling och neutralitet i fokus.  

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen: 

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete) 
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet 

Ansökan är öppen!

Hitta din kurs här