Om Röda Korsets folkhögskola

- folkhögskolan mitt i Skärholmen!
- folkhögskolan mitt i Skärholmen!
Publicerad: 03 sep 2021
Lästid: ca

Röda Korsets folkhögskola är en mötesplats för humanitära värderingar, samtal och lärande över gränser!

Vill du läsa in behörighet till universitet eller högskola? Behöver du förbättra din svenska? Vill du studera frågor som rör hållbarhet, mänskliga rättigheter eller dokumentärfilm? Välkommen till Röda Korsets folkhögskola! 

En folkhögskola mitt i Skärholmen 

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen i södra Stockholm. Här pluggar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och en spännande blandning av människor med olika bakgrunder och erfarenheter.  

Folkhögskolan har ett internationellt fokus och Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet. Här utvecklas ditt engagemang för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Alla kursdeltagare får också utbildning i Första hjälpen via Röda Korset.  

Gemenskap och dialog

Att läsa på folkhögskola är en erfarenhet utöver det vanliga. Glöm dammiga klassrum, fyrkantiga undervisningsmetoder och centrala läroplaner. En folkhögskola handlar om gemenskap, dialog, verklighetsförankring och att ta vara på just dina erfarenheter och mål. Det ger ett studieinnehåll med högsta kvalitet. Om man som Röda Korsets folkhögskola dessutom har en tonvikt på demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald och konflikthantering blir erfarenheterna du gör på skolan ännu mer angelägna. 

Ulrika Sandin - Rektor på Röda Korsets folkhögskola
Rektor Ulrika Sandin
Rektorn har ordet

Jag är mycket stolt över att vara rektor på Röda Korsets folkhögskola. När jag började jobba här som lärare 2008 blev jag så imponerad av folkbildningen och dess möjligheter att få människor att växa. Det är verkligen inspirerande att se våra kursdeltagare hitta ett sammanhang som gör att de vågar tro på sin egen förmåga och ta olika steg för att gradvis kunna nå sina drömmar. Folkbildningens uppgift att utjämna utbildningsklyftor stämmer väl överens med Svenska Röda Korsets uppgift att verka för ett humanistiskt samhälle och stärka sin roll i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är med och bygger en kraft i Skärholmen där kursdeltagarna blir en aktiv del i lokalsamhället och är med och påverkar sin närmiljö. Det är även fint att känna att vi är en del av den internationella rödakorsrörelsen med all den viktiga verksamhet som görs runt om i världen.

Skolans historia

  • Röda Korsets folkhögskola startade 1990 genom att Svenska Röda Korset övertog huvudmannaskapet för Gripsholms folkhögskola i Mariefred från Södermanlands läns landsting. 
  • I och med att Röda Korset tog över blev visionen att skapa en internationell mötesplats för humanitära värderingar. Folkhögskolan utvecklade internationella kurser. Sommaren 2004 beslutade Röda Korset att flytta all sin verksamhet från Gripsholm till Stockholm. De allmänna kurserna förlades till Vårberg där skolan sedan tidigare hade haft verksamhet och de särskilda kurserna flyttade till Fryshuset. 
  • 2010, 20 år efter skolans start, var det dags för flytt igen. Denna gång till Skärholmens centrum med har plats för alla långa kurser och där vi skapar en mötesplats för humanitära värderingar.