Sjukanmälan och frånvaro

Om du blir sjuk eller är borta av andra anledningar. Här hittar du den information du behöver om vad som gäller när du inte kan vara på skolan.
Om du blir sjuk eller är borta av andra anledningar. Här hittar du den information du behöver om vad som gäller när du inte kan vara på skolan.
Publicerad: 18 aug 2022
Lästid: ca

Frånvaro, närvaro och ledigheter

Din närvaro i klassrummet är viktig, både för ditt eget och gruppens lärande. All tid du är frånvarande innebär att du missar undervisning. Ibland blir man ändå sjuk eller måste vara borta från skolan av andra anledningar. Här hittar du information om hur du gör när du inte kan komma till skolan. 

 

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du behöver även meddela din lärare via sms eller via Teams. Om du är sjuk i mer än en vecka bör du kontakta CSN så kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Om ditt barn är sjukt anmäler du det till CSN. Du kan använda länkarna nedan om du vill!

Vad räknas som frånvaro?

All frånvaro räknas in i frånvarostatistiken, oavsett anledning till frånvaron. På alla kurser behöver du delta aktivt i undervisningen och ha en närvaro på 80% för att få fullt studieresultat och studieomdöme (studieomdöme ges enbart på allmän kurs på gymnasienivå)

Har du hög frånvaro rapporterar skolan detta till CSN.

Rutiner vid hög frånvaro:

När arbetslagen märker att en kursdeltagare har hög frånvaro händer följande:

  • Kursansvarig lärare och/eller annan personal har ett eller flera samtal med deltagaren
  • Vid samtalet utreder man orsakerna till den höga frånvaron
  • En överenskommelse görs om hur närvaron ska öka

Om frånvaron fortsätter att vara hög, får kursdeltagaren en skriftlig varning om att skolan kommer att avskriva deltagaren om inte närvaron ökar. Det betyder att deltagaren blir av med sin plats på skolan.

Om närvaron ändå inte blir bättre, skickar skolan en rapport till CSN om att deltagaren har avbrutit sina studier. Deltagaren får ett skriftligt mejl eller brev med besked om att studierna avbrutits. 

Skolan försöker alltid hjälpa deltagaren att göra en plan för att återuppta studierna. Deltagaren kan också få stöd från studievägledaren för att hitta andra studier eller jobb.

Om man avbryter sina studier kan man inte få något intyg, behörigheter eller omdöme.

Ledighet

Behöver du vara ledig ska du prata med din kursansvariga lärare i god tid.

Deltagare har rätt att vara ledig under religiösa eller andra högtider även om det inte är lediga dagar i den svenska almanackan.

Viktigt att man kommer ihåg att även om du fått ledigt, räknas det in i din totala frånvaro.

Folkhögskolan är fri och frivillig men du har eget ansvar att se till att du deltar i minst 80% av undervisningen under läsåret.