Kursrådet

Kursrådet är en viktig pusselbit i att göra skolan till en demokratisk plats där alla kan göra sin röst hörd
Kursrådet är en viktig pusselbit i att göra skolan till en demokratisk plats där alla kan göra sin röst hörd
Publicerad: 28 sep 2021
Lästid: ca

Deltagarinflytande

Alla deltagare på folkhögskolan kan vara med och påverka skolans arbete. Folkhögskolans pedagogik bygger på att deltagarna är aktiva i undervisningen. Deltagarnas intressen och egna erfarenheter är viktiga.

Genom regelbundna möten kan du föra fram dina åsikter.

Klassråd hålls en gång i veckan. Klassen diskuterar olika frågor som deltagarna vill ta upp. 

Kursråd hålls varannan vecka. Till kursrådet kommer två representanter från varje klass och träffas tillsammans med rektor och skolsamordnaren. På kursrådet tar vi upp frågor som rör hela skolan. 

Kursrådsrepresentanterna blir en länk mellan de olika kurserna och skolans ledning. Det är ett viktigt verktyg för att alla deltagare ska kunna göra sin röst hörd. Men det är också ett bra sätt att skapa förståelse mellan att behov och intressen kan se olika ut i olika kurser och att hitta former för att jämka de här intressena så att skolan blir en bra plats för alla. 

På skolan gör vi också regelbundna utvärderingar där deltagarna kan föra fram sina synpunkter och förslag på förbättringar.

Världen blir större med kursrådet

– deltagare på skolan

Kursrådet tar initiativ till olika aktiviteter som vi gör tillsammans på skolan. Här ser du några exempel på vad vi gjort senaste åren

 

Deltagare och lärare vid grillen på Vårbergstoppen en solig februaridag.
Friluftsdag
Corona-tider

I februari 2021 gick vi till Vårbergstoppen och grillade en härlig, solig dag! Det var skönt att få träffas när undervisningen mest var på distans.

Ett långt bord med olika maträtter och människor som tar av maten från båda sidorna av bordet
Insamling
Världens mat

En gång om året dukar vi upp mat från världens alla hörn. Alla är med och lagar maten. Vi samlar in pengar till Världens Barn i samband med dagen.