Agera utan att diskriminera

Distanskurs på halvfart för dig som är intresserad av inkludering, representation och mångfald och vill öka medvetenheten i samhället. Tillsammans agerar vi mot diskriminering!
Distanskurs på halvfart för dig som är intresserad av inkludering, representation och mångfald och vill öka medvetenheten i samhället. Tillsammans agerar vi mot diskriminering!

”Tillsammans hjälptes vi åt att ge ljus åt frågor som berörde orättvisa, diskriminering, normkritik och tolkningsföreträden. Otroligt värdefullt!”

– tidigare deltagare

Distanskurs i antidiskriminering

Agera utan att diskriminera är en kurs för dig som vill få verktyg för att aktivt kunna arbeta med inkludering och mångfald. Kursen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Vi undersöker bland annat begrepp som vithetsnormen, strukturell diskriminering och vilka uttryck den tar sig i Sverige idag. På vilket sätt får diskriminering konsekvenser för Sverige som land och för den enskilda individen?

Kursen vill vara en mötesplats för lärande och mobilisering för ett samhälle som bygger på gemenskap och agerar aktivt mot rasism och intolerans. 

Fyll på med kunskaper på din arbetsplats

Kursen passar både dig som är yrkesverksam och möter de här frågorna i ditt arbete och dig som har ett engagemang för andra människor och vill bli tryggare i dina kunskaper och argument.

Kanske är ni flera på din arbetsplats som behöver fylla på kunskaper och få ökad medvetenhet om representation, mångfald och antidiskriminering? Vi behöver bli fler som jobbar med de här frågorna och kursen kan ses som en fortbildning för dig som redan har en tjänst eller en merit för dig som står i begrepp att ta dig ut i arbetslivet. 

Så här arbetar vi på Agera-kursen

Agera utan att diskriminera utgår från kärnan i de mänskliga rättigheterna, att alla är lika mycket värda. Fokus ligger på vad vi kan göra för att få ökad respekt och förståelse för varandra i ett mångkulturellt Sverige. Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen.

Kursen har ett undersökande arbetssätt och problematiserar strategier för social gemenskap, strukturell diskriminering och hur rasism och intolerans kan bemötas. Kursen innehåller föreläsningar med aktuella debattörer, politiker och myndigheter.

Under vårterminen får deltagarna göra ett mindre fältarbete på en organisation eller arbetsplats för att undersöka hur de arbetar med inkluderings- och mångfaldsfrågor.

I kursen ingår också ett eget informationsarbete där deltagarna arbetar praktiskt, kreativt och utåtriktat. Det kan vara i form av debattartiklar, poddar, utställningar, debatter eller andra aktioner.  

Mix av studieuppgifter, digitala och fysiska träffar

Kursen är en distanskurs med sex fysiska träffar under läsåret (två dagar per gång). Träffarna på skolan utgör kursens kärna och distansstudierna där emellan består främst av för- och efterarbete kring det som gåtts igenom eller kommer att behandlas på kursträffarna.

Träffarna på skolan i Skärholmen är alltså obligatoriska och ett måste för att kunna fullfölja kursen. Notera att de inte går att "ta igen" i efterhand eller att följa via länk.

Att träffas är viktigt för att kunna ta del av föreläsningar, få erfarenhetsutbyte och kunna samtala och diskutera tillsammans. De obligatoriska träffarna kompletteras med inlämningsuppgifter och digitala möten över Teams. 

För att kunna genomföra kursen måste du alltså ha tillgång till en dator, dels för att aktivt kunna delta via lärplattformen Teams och dels för att kunna lämna in dina studieuppgifter. 

Målsättning för kursen

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • ha kunskap om strukturell diskriminering med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna och sveriges diskrimineringslag
 • vara medveten om och motverka diskriminering och rasism
 • ha utvecklat effektiva/mobiliserande metoder för att arbeta emot strukturell diskriminering
 • haft möjlighet att skapa nätverk med andra aktörer som arbetar med social gemenskap
 • ha gjort ett mindre fältarbete på en organisation/arbetsplats
 • vara en aktiv samhällsmedborgare 

Läs två distanskurser samtidigt (=100%)

Det fungerar bra att kombinera Agera-kursen med vår andra halvtidskurs på distans, Migration och social hållbarhet. Kurserna kompletterar varandra och ger dig en stadig grund för att arbeta med frågor som asyl, migration, inkludering och integration.

KURSFAKTA DISTANSKURS

 • Kurstid 
  Hösttermin: 26 augusti - 20 december 2024
  Vårtermin: 8 januari - 4 juni 2024
 • Omfattning 50%
  Sex obligatoriska träffar à två dagar på skolan i Skärholmen. Datum: 19-20/9, 24-25/10, 5-6/12, 23-24/1, 6-7/3, 8-9/5 och en digital lunchträff 11 april.
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  En serviceavgift på 500 kr per termin täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. 
 • Ansökan Löpande antagning fram till kursstart (26/8) 
Kursansvarig lärare

Meral Onmaz

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen