Agera utan att diskriminera

Distanskurs på halvfart för dig som är intresserad av antidiskriminering, inkludering och mångfald. Tillsammans agerar vi mot diskriminering!
Distanskurs på halvfart för dig som är intresserad av antidiskriminering, inkludering och mångfald. Tillsammans agerar vi mot diskriminering!

”Tillsammans hjälptes vi åt att ge ljus åt frågor som berörde orättvisa, diskriminering, normkritik och tolkningsföreträden. Otroligt värdefullt!”

– tidigare deltagare

Distanskurs i antidiskriminering

Kursen Agera utan att diskriminera är för dig som vill få verktyg för att aktivt arbeta mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Kursen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Vi undersöker begrepp som strukturell diskriminering och vilka uttryck den tar sig i Sverige idag. På vilket sätt får diskriminering konsekvenser för Sverige som land och för den enskilda individen? 

Kursen passar både dig som är yrkesverksam och möter de här frågorna i ditt arbete och dig som genom ditt engagemang för andra människor vill bli tryggare i dina kunskaper och argument. 

Det fungerar bra att kombinera Agera-kursen med vår andra halvtidskurs på distans, Migration och social hållbarhet. Kurserna kompletterar varandra och ger dig en stadig grund för att arbeta med frågor som asyl, migration, inkludering och integration.

Så här arbetar vi på Agera-kursen

Agera utan att diskriminera utgår från kärnan i de mänskliga rättigheterna, att alla är lika mycket värda. Fokus ligger på vad vi kan göra för att få ökad respekt och förståelse för varandra i ett mångkulturellt Sverige. Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen.

Kursen har ett undersökande arbetssätt och problematiserar strategier för social gemenskap, strukturell diskriminering och hur rasism och intolerans kan bemötas. Kursen innehåller flera föreläsningar med aktuella debattörer, politiker och myndigheter.

I kursen ingår också ett eget informationsarbete där deltagarna arbetar praktiskt, kreativt och utåtriktat. Det kan vara i form av debattartiklar, föreläsningar, utställningar, debatter eller andra aktioner.  

Agera utan att diskriminera vill vara en mötesplats för lärande och mobilisering för ett samhälle som bygger på gemenskap och agerar mot rasism och intolerans. 

Mix av studieuppgifter, digitala och fysiska träffar

Kursen är en distanskurs med sex fysiska träffar under året. Kursträffarna är obligatoriska och äger rum på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Att träffas är viktigt för att kunna ta del av föreläsningar, få erfarenhetsutbyte och kunna samtala och diskutera tillsammans. Att få träffas på riktigt brukar också vara roligt och skapa gemenskap vilket uppskattas av kursdeltagarna. De obligatoriska träffarna kompletteras med inlämningsuppgifter och digitala möten över Teams. 

Målsättning för kursen

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • ha kunskap om strukturell diskriminering med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna och sveriges diskrimineringslag
 • vara medveten om och motverka diskriminering och rasism
 • ha utvecklat effektiva/mobiliserande metoder för att arbeta emot strukturell diskriminering
 • haft möjlighet att skapa nätverk med andra aktörer som arbetar med social gemenskap
 • vara en aktiv samhällsmedborgare 

KURSFAKTA DISTANSKURS

 • Kurstid 
  Hösttermin: 24 augusti - 20 december 2023
  Vårtermin: 9 januari - 31 maj 2024
 • Omfattning 50%
  Sex obligatoriska träffar på skolan i Skärholmen.
  Datum för träffarna är: 21-22/9, 19-20/10, 7-8/12, 25-26/1, 14-15/3, 25-26/4
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  En serviceavgift på 500 kr per termin täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. 
 • Ansökan Ansökan öppnar 20 januari 2023. Löpande antagning fram till den första kursträffen.
Kursansvarig lärare

Meral Onmaz

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen