Agera utan att diskriminera

Distanskurs med tre träffar för dig som vill jobba aktivt med frågor om antidiskriminering, inkludering och mångfald - 25%
Distanskurs med tre träffar för dig som vill jobba aktivt med frågor om antidiskriminering, inkludering och mångfald - 25%

”Tillsammans hjälptes vi åt att ge ljus åt frågor som berörde orättvisa, diskriminering, normkritik och tolkningsföreträden. Otroligt värdefullt!”

– tidigare deltagare

Distanskurs i antidiskriminering

Kursen Agera utan att diskriminera är för dig som vill få verktyg för att aktivt arbeta mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. På kursen synliggör vi den strukturella diskriminering som finns i Sverige idag och undersöker vilka konsekvenser en mer utbredd rasism får, för Sverige som land och för den enskilda individen.

Så här arbetar vi på Agera-kursen

Agera utan att diskriminera utgår från kärnan i de mänskliga rättigheterna, att alla är lika mycket värda. Fokus ligger på vad vi kan göra för att få ökad respekt och förståelse för varandra i ett mångkulturellt Sverige.   

Kursen har ett undersökande arbetssätt och problematiserar strategier för social gemenskap, strukturell diskriminering och hur rasism och intolerans kan bemötas. I kursen ingår också ett eget informationsarbete där deltagarna arbetar kreativt och utåtriktat. Det kan vara i form av debattartiklar, föreläsningar, utställningar, debatter eller andra aktioner. Kursen innehåller en rad föreläsningar med aktuella debattörer, politiker och myndigheter.  

Agera utan att diskriminera vill vara en mötesplats för lärande och mobilisering för ett samhälle som bygger på gemenskap och agerar mot rasism och intolerans. 

Målsättning för kursen

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare: 

 • ha kunskap om strukturell diskriminering med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna 
 • vara medvetnaom och motverka rasism
 • ha utvecklat effektiva/mobiliserande metoder för att arbeta emot strukturell diskriminering
 • haft möjlighet att skapa nätverk med andra aktörer som arbetar med social gemenskap
 • vara aktiva samhällsmedborgare 

DISTANSKURS 25%

 • Kurstid: 19 september - 21 december 2022
 • Omfattning: En termin, 25%. Distansstudier med tre obligatoriska heldagsträffar på skolan: 6-7 oktober, 10-11 november, 8-9 dec. Digital kursstart den 19 september.
 • Kostnader: Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.
  En serviceavgift på 500 kr täcker försäkring, licenser och visst material. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. 
 • Ansökan: Ansökningstid 15 januari - 30 september 2022
Kursansvarig lärare

Meral Onmaz

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen