Hjälp och stöd med studierna

Vill du få hjälp och stöd för att klara av dina studier? Oavsett vilken kurs du går är du välkommen att ta hjälp av vår personal
Vill du få hjälp och stöd för att klara av dina studier? Oavsett vilken kurs du går är du välkommen att ta hjälp av vår personal
Publicerad: 18 aug 2022
Lästid: ca

Olika typer av stöd

Folkhögskolan har relativt små undervisningsgrupper vilket gör att vi lättare kan möta deltagares behov.

Behöver du extra pedagogiskt stöd är det viktigt att du pratar med dina lärare så att ni tillsammans kan se hur ni ska anpassa undervisningen för att det ska fungera bra för dig.

Studieplan

För alla deltagare på allmän kurs görs en individuell studieplan i samverkan mellan lärare, deltagare och studie- och yrkesvägledare.

Studieplanen ska innehålla uppgifter om både kursinnehåll och omfattningskrav, dvs hur länge du behöver studera för att nå grundläggande behörighet.

Studievägledning

Skolan har en studie- och yrkesvägledare som tillsammans med skolans lärare hjälper kursdeltagarna att hitta utbildningar och yrkesval som passar deltagaren.

Kurator

Om du har behov av stöd och samtal har skolan en kurator som arbetar en dag i veckan på skolan. För att boka tid hos kuratorn skickar du ett meddelande till kuratorn i Teams eller pratar med din lärare som kan hjälpa dig att ta kontakt med kuratorn.

Deltagarhälsoteam

På skolan finns ett team för att stötta och hjälpa deltagare som upplever svårigheter med sina studier. Teamet består av skolans kurator, studievägledare, rektor och den eller de lärare som arbetar i deltagarens klass.

Teamet lägger upp en plan tillsammans med kursdeltagaren för hur skolan bäst kan stötta deltagaren. Planen följs sedan upp kontinuerligt.

Likabehandlingsarbete

På Röda Korsets folkhögskola utgår vi från Röda Korsets grundprinciper samt diskrimineringslagen.

Det innebär att alla har rätt till utbildning vid folkhögskolan oavsett deltagarens kön, könsidentitet, ålder, religion, sexuella läggning, funktionshinder eller etniska ursprung.

Vår målsättning är att;

  • skolan skall vara en arbetsmiljö som är öppen och där vi respekterar varandra.
  • skolan verkar för en levande diskussion om jämlikhetsfrågor.
  • skolan strävar efter att vara en plats där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  • skolans personal skall föregå med gott exempel.

Sexuella trakasserier, mobbning eller annat som kan uppfattas som kränkande särbehandling accepteras inte och kan leda till att den som kränker förlorar sin plats på skolan.

För att säkerställa att skolan lever upp till målen, arbetar vi aktivt med frågorna tillsammans med skolans kursråd, skolledning och all personal.

Om du upplever att kränkningar sker på skolan, ska du alltid kunna känna dig trygg med att ta upp det med skolans personal eller skolans styrelse.

Deltagarhälsoteam

Skolans deltagarhälsoteam hjälper dig som deltagare om du har det svårt att klara dina studier. Tillsammans försöker vi ta reda på vad som är dina största utmaningar och göra en plan för stöd och hjälp. Prata i första hand med din lärare eller kontakta SYV, kurator eller rektor.

Hitta alla kontaktuppgifter