Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Behörigheter och intyg

Du som läser på allmän kurs kan skaffa dig behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola.
Du som läser på allmän kurs kan skaffa dig behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola.
Publicerad: 28 sep 2021
Lästid: ca

Hur fungerar det med behörigheter på folkhögskola? 

För att erhålla behörighet krävs att deltagaren uppnår minst målen för E, eller motsvarande, i respektive ämne. Skolan erbjuder undervisning i de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier inom ramen för allmän kurs. Vi erbjuder även undervisning i några ämnen som ger särskild behörighet i Ma 2, Nk 1a2, Hi1a2 samt Sh1a2.

Mer information om behörigheter och vilka regler som gäller när du läser på folkhögskola finns hos Folkbildningsrådet.

Vad får jag för intyg efter studier på folkhögskola? 

 1. Vid folkhögskolan kan deltagare få följande former av intyg:

  1. SEQF- intyg

  2. Kursintyg

  3. Intyg om behörighet för högskolestudier

  4. Intyg SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs)

  5. Intyg motsvarande nivå i grundskolan

 2. Behörighet lämnas vid uppnådd godkänd nivå i respektive ämne.

 3. Studieomdöme utfärdas för studier på gymnasial nivå inom allmän kurs för deltagare som har en närvaro på 80%.

I kursintyget lämnas beskrivning av kursen, kurslängd och arbetsmetod, samt om deltagaren uppnått någon behörighet eller motsvarande kompetens. Det ska framgå av intyget om närvaron har varit i en sådan omfattning att deltagaren har kunnat tillgodogöra sig kursinnehållet. I intyget beskrivs också aktiviteter/prestationer som deltagaren gjort individuellt som inte ingår i den generella kursbeskrivningen. Deltagande i kursråd och skolans rådgivande grupp bör också noteras i kursintyget.

Vad är studieomdöme?

Studieomdömet är folkhögskolornas egen form för bedömning av deltagarens förmåga till vidare studier på närmast högre nivå på allmän kurs. Studieomdömets utformning är ett uttryck för folkhögskolans kunskapssyn och pedagogiska särart. Omdömet speglar deltagarens studieförmåga och det uttrycks i en 7-gradig skala mellan Utmärkt studieförmåga (4) och Mindre god studieförmåga (1).

Folkhögskolestuderande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme utgör en egen urvalgrupp vid antagning till högskola och universitet. Det kan du läsa mer om hos Sveriges folkhögskolor.

Om en kursdeltagare inte accepterar omdömet ska hen vända sig till kursansvarig för motivering. Därefter kan kursdeltagaren vända sig biträdande rektor, därefter till rektor. Om omprövning inte beviljas av rektor kan kursdeltagaren vända sig till Röda Korsets centralstyrelse för en begäran om omprövning vid det nästkommande ordinarie styrelsemötet.

Studievägledning

Allmän studie- och yrkesvägledning erbjuds av lärare samt studie- och yrkesvägledare. För samtliga deltagare på allmän kurs upprättas en individuell studieplan i samverkan mellan lärare, deltagare och studie- och yrkesvägledare.

För dig som går på skolan och behöver mer information om behörigheter, omfattningskrav och omdömen/intyg, går det att kontakta vår studievägledare. Maila henne för att beskriva ditt ärende och boka en tid. Studievägledaren arbetar deltid och svarar så fort hon hinner.