Din vardag på Röda Korsets folkhögskola

Här har vi samlat information om hur olika saker fungerar på skolan
Här har vi samlat information om hur olika saker fungerar på skolan
Publicerad: 19 aug 2022
Lästid: ca

Alkohol- och drogpolicy

Folkhögskolan är en drogfri skola och arbetsplats.

Det betyder att det är absolut förbjudet att använda alkohol och droger på skolan.

Misstänker vi att någon använder droger eller är berusad, kommer rektor eller ansvarig lärare att prata med den personen. 

En deltagare kan bli ombedd att göra ett prov som visar om personen använt droger eller alkohol. Vägrar man att lämna ett prov kan man bli avstängd från skolan. 

Deltagare som åker på studieresa ska följa samma policy och inte missbruka alkohol eller använda droger.

Alla deltagare skriver på ett skolkontrakt i början av läsåret. I kontraktet ingår att du också accepterar skolans alkohol- och drogpolicy.

Biblioteket

Du får gärna låna böcker från skolans bibliotek. Det är de böcker som står i bibliofiket.

Lån sker under eget ansvar (1 månad)

Datorer och internet

Du kan låna en dator under dagtid på skolan för ditt skolarbete.

Det går inte att låna hem en dator.

Vill du skriva ut skolarbeten går det bra. Ta hjälp av din lärare om du behöver skriva ut. Du får inte skriva ut privata dokument.

Du har ansvar för att lämna tillbaka datorn till din lärare eller till skolans expedition.

Om en dator inte fungerar, ska du genast meddela din lärare eller skolans expedition.

Alla deltagare får ett konto för Office365. Då har du tillgång till bland annat Officepaketet och Teams.

Dela inte dina inloggningsuppgifter med någon annan person i eller utanför skolan.

WiFi: Redcross Guest. Inloggningsuppgifter hittar du i klassrummen och på skolans anslagstavlor.

Deltagarkök    

På varje våningsplan i skolan finns ett deltagarkök.
Där kan du koka te eller kaffe. Matlådor kan värmas i mikrovågsugnar. 

Du ska ta hand om din egen disk och skräp.
Disk ställer du in i diskmaskinen om det finns plats. Finns det inte plats, diskar du din tallrik, mugg, glas och bestick för hand.

Du ska källsortera ditt skräp i de sopkärl som finns i köken.

Du får inte äta eller dricka i bion eller teatern.

Varje vecka har en klass huvudansvaret för att det är fint i köken.

En lista över vilken klass som huvudansvar sitter uppsatta i deltagarköken.

I ansvaret ingår att sätta på och plocka ur diskmaskinen. Klassen ska också tömma kylen en gång i veckan.

Fotografering

Du kan i olika sammanhang bli fotograferad på skolan.

Du bestämmer om skolan får använda bilder där du är med.

Om skolan vill använda bilder på dig för skolans hemsida, sociala medier eller i en broschyr, skriver vi ett bildavtal med dig.

Försäkring

Alla deltagare omfattas av en olycksfallsförsäkring under skoltid.

Gåvopolicy

Personalen på skolan tar inte emot gåvor eller presenter från enskilda deltagare som överstiger ett värde av 150 kronor.

Kod

För att komma in i skolans lokaler krävs en dörrkod. Denna kod får aldrig lämnas ut till obehöriga.

Serviceavgift

Varje termin betalar du som deltagare en serviceavgift. För heltidsstudier är serviceavgiften 1000 kr/termin (Dokumentär i världen betalar 2000 kr/termin). Läser du en deltidskurs är serviceavgiften 500 kr/termin.

Serviceavgiften inkluderar kopiering, utskrifter, försäkring, visst studiematerial, föreläsare och tillgång till internet och Office 365.

Avgiften betalas in till skolans bankgiro eller Swish i början av varje termin. Avgiften återbetalas inte om du avbryter dina studier.

Swishnummer: 123 553 4201
Bankgironummer: 5569-6728
OBS! Glöm inte skriva ditt namn och vilken kurs du går i meddelandet.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det både till skolan och till Försäkringskassan.

Hitta all info om hur du sjukanmäler dig på sidan om frånvaro och ledigheter

Skolkontrakt

När du börjar en kurs på folkhögskolan skriver du på ett skolkontrakt som gäller för hela läsåret. I skolkontraktet tas de regler och överenskommelser som gäller på skolan och som du måste följa som kursdeltagare.

Studiematerial

Studiematerial ingår inte i utbildningen utan deltagarna ansvarar själva för inköp av kurslitteratur och annat studiematerial.

Studiemedel

Du ansöker själv om studiemedel och lån på CSN:s hemsida www.csn.se .

Du loggar in med hjälp av Mobilt bank id eller en personlig kod.

Klicka på länken för att mer information om studiemedel

Studieresor

Skolan försöker varje år arrangera resor för både allmän kurs och profilkurs. I några av profilkurserna ingår studieresan som en del av kursen. Sedan 2022 ingår Röda Korsets folkhögskola i Erasmus+, ett EU-program som vill öka utbytet mellan medborgare inom Europeiska unionen. Det här ger oss möjlighet att erbjuda fler av våra deltagare att delta i studieresor till en låg kostnad. Här kan du läsa mer om Erasmus+

Om studieresan görs utanför EU bekostar deltagarna själva sina resor, uppehälle, ev. vaccinationer och visum i samband med detta. (Det finns möjlighet att ansöka om merkostnadslån hos CSN.)

Resan bedöms ur säkerhetssynpunkt av Svenska Röda Korsets avdelning för internationell verksamhet. 

Varje studerande är en representant för Svenska Röda Korset och omfattas av Röda Korsets sju grundprinciper och Code of Conduct.

Alla deltagare som deltar vid resor är täckta av Svenska Röda Korsets olycksfallsförsäkring för anställda.

För att delta på en utlandsresa krävs att deltagaren följer de rutiner som skolan har gällande säkerhetsutbildning samt bistå med information om resedokument och anhörigkontakter.