Gemensam samling för brottsförebyggande arbete

Hur jobbar vi förebyggande för att skydda våra barn och unga från kriminalitet? Lyckat kunskapsseminarium på Röda Korsets folkhögskola med fokus att hitta konstruktiva lösningar lokalt
Hur jobbar vi förebyggande för att skydda våra barn och unga från kriminalitet? Lyckat kunskapsseminarium på Röda Korsets folkhögskola med fokus att hitta konstruktiva lösningar lokalt
Publicerad: 08 maj 2024
Lästid: ca

Hur kan vi tillsammans bidra till att färre unga hamnar i kriminalitet? 

Den 26 april anordnades ett välbesökt och uppskattat kunskapsseminarium på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Ett 60-tal externa aktörer hade bjudits in och togs emot av skolans kursdeltagare redan vid entrén. Här sammanfattar arrangören Anna Sandqvist, lärare och verksamhetsutvecklare på skolan, sina tankar dagen efter. 

Igår var jag extra stolt över att jobba på Röda Korsets folkhögskola. Med bakgrund mot de senaste årens dödliga våld i Skärholmen, bjöd vi in lokalsamhället till skolan för att lyssna och lära av varandra, och hitta konstruktiva lösningar lokalt. Genom att samla lokala tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen, civilsamhället och politiker i området, och skolans deltagare, som till stor del också är boende i området, hoppades vi få till bra möten och viktiga samtal. Och så blev det.  

Dagen inleddes med att Katharina Tollin, forskare från Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade rapporten "Barn och unga i kriminella nätverk". En strålande presentation av en mycket läsvärd rapport. Läs den. 

Under panelsamtalet lyfte Magnus Borgsten, bitr stadsdelsdirektör, vikten av att utvärdera insatser, att skruva på arbetssätten för att träffa rätt, och vikten av samverkan med civilsamhället. Jasmin Nasser från Studiegården lyfte fram civilsamhället som den kraft som får livet att rulla vidare i områden som Skärholmen, men efterlyste bättre förutsättningar, mer resurser samt en övergripande satsning på fler vuxna i skolan med olika typer av kompetenser och yrkesroller. Midia från Kollektiv Sorg var inne på samma spår och lyfte särskilt stödet till anhöriga och andra närstående till de som dödats i gatuvåldet, men även att det inte bara är anhöriga som behöver stöd utan hela platsen. Ulrika Sandin, skolans rektor, såg folkbildningens uppdrag som förutom att ge människor en möjlighet att gå vidare till högre studier, som en plats att odla hopp. Hon ser med oro på de nedskärningar som görs av folkbildningen.  

Sofia Granhaga från Röda Korset pratade om social oro och social respons, och tillsammans med Beatrice Eriksson om samverkan mellan kommun och civilsamhället när det gäller områdesbaserat krisstöd.  

Stort tack till alla som närvarade och bidrog med era erfarenheter under dagens viktigaste punkt, nämligen samtalen! Stadsdelens tjänstemän, chefer såväl som medarbetare, fältare, familjerådgivare och SIG- samordnare. Tack till de fritidspolitiker från stadsdelen som närvarade Shamso Ali Hassan från (V) och Sophia Granswed från (M) och till Johan Heinonen från stadshuset (S). Och tack till den stora uppslutningen från civilsamhället Henrik Sillah, Vårby boxningsförening, Annica Taban, Kungsholmskretsen, Helena Norlin, Södermalmskretsen, Rädda Barnen, RKUF, Somaliska kvinnoföreningen, Löparakademin, Scouterna, Stadsmissionen Vårberg, Annelie Berggren, SRK, Brottsofferjouren, Svenska kyrkan, Blå Ugglan, Föreningen FOLK med flera. 

Och inte minst till skolans kursdeltagare som gjorde en fantastisk insats under hela dagen och såg till att stämningen och servicen var på topp, samt bidrog till att eftermiddagens gruppdiskussioner handlade om dom som faktiskt bor i Skärholmen.  

Min egen reflektion; vi behöver träffas och prata med varandra, och lyssna på de som bor här. I samtal där allas erfarenheter är en viktig pusselbit, där allas röster hörs och värderas, har vi möjlighet att lära oss något, och hitta lösningar tillsammans. Den vanligaste frågan jag fick: när är nästa tillfälle?  

Snart, hoppas jag. 

Anna Sandqvist, verksamhetsutvecklare