Framtidens jobb är gröna

Nu mer än någonsin behöver vi kunskap om klimatkrisen som leder till handling, oavsett om det är på strukturellt eller personligt plan. Glöm gamla fördomar om folkhögskolan som en plats för flum – idag utgör folkbildningen en viktig kugge i framtidens arbetsmarknad och samhällets omställning.
Nu mer än någonsin behöver vi kunskap om klimatkrisen som leder till handling, oavsett om det är på strukturellt eller personligt plan. Glöm gamla fördomar om folkhögskolan som en plats för flum – idag utgör folkbildningen en viktig kugge i framtidens arbetsmarknad och samhällets omställning.
Publicerad: 04 maj 2022
Lästid: ca

Klimatkrisen kräver både kunskaper och handling. 

- Uppmärksamhetsekonomin har gjort att många tror att det handlar om att vilja saker och att prata och säga rätt saker, när den avgörande egenskapen för att bli framgångsrik är att göra saker. (…) När vi ska ställa om samhället behöver vi alla hjälpas åt att göra saker.

Så uttryckte sig Gustaf Arrhenius in en intervju i DN den 13 januari i år. Gustaf Arrhenius är vd och forskare på Institutet för framtidsstudier där han bl.a. leder ett forskningsprogram om de vägval framtidens generationer står inför.

Framtidens yrkesliv kommer, inom alla branscher, att ställa högre krav på baskunskaper och insikter om hur vi ska arbeta hållbart på en helt annan nivå än idag. Och det är här folkhögskolorna kommer in med sin erfarenhet av vuxenutbildning och förmåga att snabbt svara på samhällsutmaningar.

Karin Ekström är lärare och ansvarig för kursen i hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hon säger; Alla typer av utbildningsformer behövs. Universitet och högskolor ger oss specialister, men folkhögskolan kan erbjuda bredd och perspektiv. Här bygger vi kunskap tillsammans som gör att du kan ta med dig de kunskaperna vidare till ditt nästa steg, oavsett vilken fas i livet du är.

Genom att kursen har ett fokus på sambandet mellan klimat och omställning, lär du dig både teoretiska begrepp och praktisk handling. Allt från klimatkonventioner till livsmedelskedjor, från stadsodling till att skriva koloxidbudgetar och hålla workshops. Här får du möjlighet att knyta kontakter med föreläsare och experter, organisationer och myndigheter, aktivister och teoretiker och hitta det sammanhang där du känner att du vill verka.

Karin fortsätter; Folkhögskolan erbjuder en relevans oavsett din bakgrund, erfarenhet eller ålder. Vi har deltagare som kommer direkt från gymnasiet. För dem blir kursen en väg att hitta sin riktning inför vidare studier och jobb. Andra har redan en universitetsutbildning, men här får de möjligheten att sätta in den i ett större sammanhang, bredda sin kompetens och kunna forma sin karriär i den riktning de önskar. Vi har också en tredje grupp av deltagare och det är äldre personer som kanske inte vill byta yrkesbana men som vill skaffa sig kunskaper för att kunna engagera sig inom någon frivilligorganisation. Den dynamik som uppstår i mötet mellan deltagarna och deras erfarenheter är oerhört värdefull för att utveckla nya kunskaper för framtiden. Nya kunskaper bygger alltid på gamla, att få dem omprövade, att se dem i nya perspektiv och forma nya framtidsvisioner. Det är på folkhögskolorna som den här arenan och mötena finns.

Blir du ännu mer nyfiken på vår kurs i hållbar utveckling? Kontakta oss på mail eller telefon eller ansök nu!