FolkhögskoleVÄGEN till arbete och studier

Ett projekt som vänder sig till deltagare med funktionshinder, utrikesfödda och personer med socioekonomisk problematik som studerar på folkhögskola
Ett projekt som vänder sig till deltagare med funktionshinder, utrikesfödda och personer med socioekonomisk problematik som studerar på folkhögskola
Publicerad: 19 sep 2023
Lästid: ca

ESF-projektet VÄGEN

VÄGEN står för Folkhögskolevägen till arbete och fortsatta studier. Det främsta syftet med det här ESF+projektet är att öka övergångar från skola till arbetsliv och vidare studier. Projektet vänder sig till personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda och personer med socioekonomisk problematik som studerar på folkhögskola.

Ett annat syfte är att ytterligare utveckla och sprida arbetet med den modell för metodutveckling som togs fram i det tidigare ESF projektet FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Projektet bedrevs av Folkbildningsrådet tillsammans med fem folkhögskolor som också deltar i projektet VÄGEN.

Omfattande projekt

Projektet VÄGEN är ett omfattande projekt med en budget på 158 miljoner kronor. Projektägare är Folkbildningsrådet i samverkan med 15 folkhögskolor från Umeå i norr till Malmö i söder och folkhögskolornas intresseorganisationer. Projektet startade i april 2023 och avslutas i mars månad 2026. 

Målsättning

Arbetet i projektet ska leda till att målgruppen i högre utsträckning än tidigare ska korta sin tid till arbete alternativt fortsatta studier på eftergymnasial nivå efter tiden på folkhögskolan. FAMN-modellen innebär att man arbetar med ett kvalitetshjul som beskriver – var är vi?, vart ska vi? hur gör vi? Och hur blev det? 

Fortsatt metodisk utveckling i VÄGEN

VÄGEN är främst ett tillämpningsprojekt av kända och beprövade metoder och arbetssätt men kommer också att landa i en utveckling av dessa på olika sätt. Helt nya metoder kommer att utvecklas med inspiration och kunskap från erfarenheter från andra ESF projekt. 

Projektledare för Röda Korsets folkhögskola är studie- och yrkesvägledare Susanna Adler.