Min story - Vår agenda

I projektet Min story - Vår agenda är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus
I projektet Min story - Vår agenda är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus
Publicerad: 16 okt 2023
Lästid: ca

Min story - Vår Agenda

Röda Korsets folkhögskola var en av sju folkhögskolor som deltog i det här projektet mellan 2021-2023. Projektet som är finansierat av Allmänna arvsfonden har varit mycket uppskattat av såväl deltagare som lärare. Många nya bekantskaper knöts mellan deltagarna på de olika skolorna som hade möjlighet att göra besök hos varandra under projektåren.

Om projektet 

I projektet Min story - Vår agenda är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus. Projektet tar avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med de globala utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. Genom att tillsammans med deltagare från folkhögskolans allmänna kurs utforska nya metoder och verktyg för att berätta och äga sin egen historia vill vi skapa nya vägar till engagemang.

Sju folkhögskolor deltar i projektet och metodutveckling kommer att ske i de egna klassrummen samt under gemensamma digitala och fysiska workshops. En viktig del av projektet är möjligheten till nätverkande mellan de olika skolorna och framför allt de unga deltagarna.

Projektets erfarenheter, utvecklade metoder och resultat kommer att göras digitalt tillgängliga och utbildningsmaterial för lärare, personal och andra intressenter kommer att tas fram. 

Resultat

Projektet resulterade bland annat i en metodbank som kallas Jag-Vi -Världen. Syftet är att väcka lust och vilja till förändring, samt öka förståelsen för Agenda 2030. I metodbanken som är gratis att använda, hittar du lektionsupplägg och övningar som har tagits fram och använts av deltagare och pedagoger från projektet. Länk till metodbanken Jag -Vi -Världen

 

 

Projektet pågick september 2021 - september 2024. 
Finansiär: Allmänna arvsfonden