Erasmus+ ger nya möjligheter

Internationella utbyten blir möjligt för såväl deltagare som personal i och med skolans Erasmus+ackreditering
Internationella utbyten blir möjligt för såväl deltagare som personal i och med skolans Erasmus+ackreditering
Publicerad: 19 okt 2023
Lästid: ca

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Syftet med Erasmus+ är att fler personer ska få möjlighet att delta i internationella utbyten. Det finns ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och att främja delaktighet i det demokratiska livet.

Sedan 2014, när Erasmus+ startade, har mer än 13 miljoner personer deltagit i olika utbyten. För att organisera en resa med Erasmus+ behöver man alltid samverka med lokala organisationer på resmålet och skapa meningsfulla erfarenhetsutbyten.

Röda Korsets folkhögskola är en Erasmus+skola

Röda Korsets folkhögskola är ackrediterade i programmet sedan 2022. Det innebär att skolan är godkänd som samarbetspart för utbyten mellan Erasmus+ programländer. Det gör det möjligt för skolan att få stora delar av resekostnaderna täckta av medel från EU, vilket i sin gör det möjligt för fler av våra deltagare att ha råd att åka med på studieresor.

Gröna resor

Skolan har beslutat att vi uteslutande använder oss av så kallade gröna resor inom Erasmus+. Det betyder att vi framför allt åker tåg till våra destinationer eller använder oss av andra kollektiva färdsätt på land. Det är en del av folkhögskolans och Röda Korsets arbete för att främja arbetet för att minska utsläpp och hantera klimatförändringar. 

Första resan gick till Berlin

På våren 2023 åkte en grupp deltagare från skolans allmäna kurser till Berlin på studieresa. Det blev en lyckad resa på många sätt och den fina utvärderingen från deltagarna bekräftade det. De som var med på resan lärde känna varandra på ett nytt sätt. De fick göra en längre tågresa med allt vad det innebär av planering, och inte minst upptäcka Berlin genom flera spännande studiebesök, utflykter och nya erfarenheter.  

Kortdokumentär om skolans första resa inom Erasmus+ projektet. Berlin nästa!

Häng med när tolv deltagare från Röda Korsets folkhögskola reser till Berlin, våren 2023.