Tips på yrkesutbildning - VA-ingenjör

Publicerad: 15 nov 2022
Lästid: ca

VA-ingenjör

 

Yrkesutbildning

2 år (400 YH-poäng). Kursstart september 2023.

CSN-berättigad. Högskolenivå (avseende veckor som används på CSN). Utbildningen är avgiftsfri.

Grundläggande behörighet för YH och särskild behörighet Ma 2. Hermods erbjuder en förutbildning för den som ej har behörighet i Ma 2.

Beskrivning

En VA-ingenjör arbetar med att se till så att alla i Sverige har fungerande avlopp och rent vatten. Du finns med både vid nyproduktioner och ombyggnationer av hus och lägenheter och är en viktig del i ett fungerande samhälle. Du jobbar med att klimatanpassa äldre vattenverk och bidrar till att skapa en hållbar vattenförsörjning.

Efter utbildningen kan du arbeta som VA-ingenjör men också som projektledare och konsult för olika företag och kommuner. Du kommer att lära dig kring strukturen i våra avlopp, få kompetens inom en rad olika material samt få en övergripande och hållbar förståelse för VA-system.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Ungefär 30% av utbildningen är praktik (LIA, lärande i arbete). Under LIA är du ute på en riktig arbetsplats och får testa på alla delar av yrket. Många får jobb på sin praktikplats.

 

Mer information finns på yrkeshogskolan.se