Kurs i hållbart resande

Älskar du att resa men vill minska din påverkan på klimatet? Vill du vara med och bidra till förändringar av våra resvanor? Vill du göra en spännande tågresa till Spanien?
Älskar du att resa men vill minska din påverkan på klimatet? Vill du vara med och bidra till förändringar av våra resvanor? Vill du göra en spännande tågresa till Spanien?

Ta ett helhetsgrepp på frågan om hållbart resande och grön turism

Plugga en kort och innehållsrik kurs som behandlar den komplexa frågan om resande och turism. I kursen varvas teori och praktik. En central del av kursen är en gemensam resa med tåg till Katalonien. Resan finansieras till stor del av Erasmus+, ett EU-program för utbyten och resor inom Europa.  

Du kommer att läsa om allt från historiska och kulturella aspekter av resande och turism till ekologisk och social hållbarhet kopplat till detta. Vi jobbar också med hur vi kan göra vår egen omställning och hur vi kan inspirera andra att förändra sina resmönster. 

 

Varför läsa en kurs i hållbart resande?

I klimatkrisens tid måste vi lära oss att resa på nya sätt. Det handlar dels om att ställa om resandet för att minska våra bidrag till den globala uppvärmningen, men även om att skydda både kulturarv och människors livsmiljöer från exploatering. Hur påverkar turismen egentligen städerna eller landsbygderna vi besöker? Alternativa sätt att resa har alltid funnits, men idag behöver nygamla resesätt lyftas och turismen utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Vem kan läsa kursen om hållbart resande?

Kursen vänder sig till dig som vill förändra dina egna resvanor och kanske även vill påverka fler att hitta miljösmarta alternativ till flyg. Är du en person som redan reser hållbart men vill bli bättre på att sprida dina kunskaper om detta? Eller är du ganska ny på området och sugen på att lära dig resa hållbart med tåg? Kanske har du varit ute på en tågluff men känner att du vill lära dig mer tillsammans med andra, att du vill bli säkrare som tågresenär, men också fördjupa dig teoretiskt på området? 

Kursens upplägg

Kursen ges på 25% under våren 2024. Under terminen har vi tre digitala träffar över Teams, två fysiska träffar om två dagar vardera på folkhögskolan i Skärholmen och så kursens höjdpunkt, en tvåveckors resa med tåg till Katalonien i norra Spanien. Under resan till Katalonien möter vi aktörer som arbetar med hållbart resande och lokal utveckling.

Inför träffarna läser vi aktuella texter och får lyssna på spännande föreläsare med stor erfarenhet inom ämnet. De fysiska träffarna kommer att ge de diskussioner och den dynamik som är så utmärkande för en kurs på folkhögskola. (Läs gärna mer om vad det innebär att läsa på folkhögskola på sidan "Om skolan")

Den sista fysiska träffen är i maj och då arbetar vi fram visioner kring framtidens resande.

Det här läser du på kursen i hållbart resande/turism

Under den första fysiska kursträffen kommer vi att titta närmare på ämnet resande och turistande ur ett historiskt och kulturellt/antropologiskt perspektiv. Vi belyser även de ekonomiska och ekologiska aspekterna. Till grund ligger texter och föreläsningar.  

På samma träff kommer vi också att lära oss om aktörerna vi ska besöka i Katalonien och bestämma upplägg och ansvarsfördelning inför resan. Inte minst jobbar vi praktiskt med hur man bokar tågresor inom Europa.

Själva resandet i sig är en viktig del av lärandeprocessen och under resan kommer det finnas studieuppgifter som knyter an till det europeiska landskapet och hållbart resande. Ytterligare en aspekt av kursen är att vi kommer jobba utåtriktat med att föra diskussion och sprida information om hållbart resande på olika sätt. 

I Spanien besöker vi aktörer som på olika sätt arbetar med lokal hållbarhet, delvis inom rese- och turismnäringen. Vi kommer att delta i olika aktiviteter och vi kommer att dokumentera, intervjua och samla material inför den sista kursträffen, som ska ägnas åt att bygga visioner kring hållbart resande.

Varför läsa om omställning och grönt resande på Röda Korsets folkhögskola?

Röda Korset lyfter fram klimatkrisen som en av vår tids stora humanitära utmaningar. Som en internationell krisorganisation menar vi att klimatfrågan behöver adresseras på flera plan, inte minst i förebyggande arbete. Därför har Röda Korset sedan flera år en ettårig kurs i hållbar utveckling med fokus på klimatomställning i teori och praktik. 

Den här nya kursen i hållbart resande är en pilot som vi hoppas ska kunna bli en del av vårt ordinarie kursutbud inom hållbarhet och klimatomställning.

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen utanför Stockholm. Vid de fysiska träffarna kommer du att komma till en skola som sjuder av liv och där det talas 50-talet olika språk. Här möts vi med olika erfarenheter och bakgrund och tillsammans lyfter och utvecklar vi lösningar för det som hållbar utveckling kan innebära i vardagen. 

Mål med kursen i hållbart resande

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare:

 • Ha teoretisk kunskap om resande och turism som historiska och kulturella företeelser.
 • Ha diskuterat och problematiserat resandets ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser, såväl positiva som negativa.
 • Ha genomfört en två veckors resa med tåg (och buss) till norra Spanien, med studiebesök och aktiviteter hos relevanta aktörer.
 • Ha fått kännedom om Spaniens, och specifikt Kataloniens, relation till resande och turism.
 • Känna dig tryggare i din förmåga att resa hållbart, samt i din förmåga att kommunicera detta.

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Vårtermin: 9 januari - 31 maj 2024 (tider för träffar och resa, se separat faktaruta)
  Omfattning 25%
   
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri. Du betalar en service- och bokningsavgift för resan på 1000 kr i början av terminen. Avgiften täcker reseförsäkring och licenser för Office 365. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan "för deltagare".
  Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.
  Du betalar själv för resa och uppehälle i samband med de två fysiska träffarna på folkhögskolan. 
  Studieresan till Spanien bekostas till stor del av Erasmus+. Programmet bekostar resa och uppehälle samt något mål mat om dagen. Du behöver räkna med att själv bekosta en del av av maten varje dag mat samt fika under studieresan. 


 • Ansökan
  Ansök senast 10 december 2023. 

Tider för träffar och resa

Du kommer att delta i tre digitala träffar. Vi möts över Teams i vecka 6, 12 och 15. Exakt dag och tid kommer att bestämmas lite längre fram.

Vid två tillfällen ses vi på skolan i Skärholmen under två dagar varje gång. Preliminära datum är 22-23 februari och 23-24 maj

Resan är planerad till vecka 16 och 17. Exakta resdagar beror på tågförbindelserna. 

Kursansvarig lärare

Mirabel Joshi

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen