Dokumentär i världen

En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.
En dokumentärfilmskurs för dig som är intresserad av globala och sociala frågor och vill använda filmen som berättande verktyg för att visa människors verklighet.

Vad är Dokumentär i världen för dig?

Årets kursdeltagare berättar vad de har fått med sig från kursen!

Läs en praktisk dokumentärfilmskurs med internationellt fokus och resa

Dokumentär i världen på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm är en filmkurs för dig som vill få grundläggande kunskaper i filmteknik och producera dokumentärfilm med globala och sociala frågor i fokus. En del av vårterminen är förlagd till utlandet där du jobbar i grupp med att producera en dokumentärfilm. Filmpremiär hålls enligt tradition på en biograf i Stockholm! 

Kursupplägg för filmkursen Dokumentär i världen

På höstterminen varvas teori och praktik. Du jobbar praktiskt med kortare filmprojekt där du får träna på film- och ljudteknik. Nästa steg är fördjupning i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. Kursen ger dig också insikter i medias roll i samhället och dess betydelse för viktiga globala frågor.

Utlandsstudier och visning av filmerna under våren

I början av vårterminen gör kursen ett gemensamt fältarbete utomlands. Deltagarna arbetar i mindre grupper och genomför en dokumentär filmproduktion. När det är möjligt genomförs också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset. Resan ger dig värdefulla konkreta erfarenheter av hur det är att arbeta med dokumentärfilm internationellt.

Nästa resa (vt 2025) är planerad att gå till Sicilien, Italien. Erasmus+ kommer att täcka en del av resekostnaderna men som deltagare behöver du vara inställd på att bekosta en del av resa och uppehälle själv. Det finns möjlighet att ta merkostnadslån för utlandsförlagda studier hos CSN. Skolans försäkring gäller under resan.

Tillbaka på skolan i Skärholmen färdigställs filmerna och kursdeltagarna utvecklar sina kunskaper i hur man slutproducerar en film. 

I maj börjar visningsperioden då ni möter er filmpublik. Ni visar era dokumentärfilmer och samtalar efteråt kring produktionen och processen. Röda Korsets folkhögskola har en gemensam publik filmvisning (brukar hållas på biograf Zita i Stockholm) men filmerna kommer också att visas på fler platser vid tillfällen som ni själva bestämmer på kursen.

Teknisk utrustning och lokaler

Skolan har full utrustning för fem kamerateam. Röda Korsets folkhögskola står för kamera och ljudutrustning till filmteamen. Kamerorna vi jobbar med är Canon fx100, Black Magic 4K. Våra redigeringsdatorer är utrustade med Adobe Premiere pro.

Ett antal redigeringsrum finns i anslutning till klassrummet. Redigeringsrummen har den tekniska utrustning som behövs för hela filmproduktionen. På skolan finns också en liten biograf och en större aula som används för filmvisning.

Att plugga film på folkhögskola

En stor vinst med att plugga på folkhögskola är alla möten som sker mellan de olika kurserna, vilka tillför perspektiv och vidgade vyer. Därför kommer några moment i kursen genomföras i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag för alla på skolan. 

Målsättning med kursen Dokumentär i världen 

Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare ha fått:

 • grundläggande kunskap i alla stegen i dokumentärfilmsproduktion
 • kunskap och erfarenhet av projektarbete
 • kunskaper om dokumentärfilmens roll i ett globalt perpektiv
 • mer insikt i olika sociala och globala samhällsfrågor
 • genomfört en kurs i Första hjälpen vid olycksfall

PRAKTISK INFORMATION

 • Kurstid
  Hösttermin: 26 augusti - 20 december 2024
  Vårtermin: 8 januari - 4 juni 2025
  Höstlov v44, Sportlov v9 och Påsklov v16
 • Kostnader
  Kursen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel via CSN.
  Du betalar dock en serviceavgift på 2000 kr i början av varje termin. Avgiften täcker försäkring, licenser och teknik. Kostnader för kurslitteratur och resor tillkommer. Utlandsresan täcks delvis av bidrag från Erasmus+. Information om hur du betalar serviceavgiften hittar du på sidan för deltagare.
 • Ansökan
  Ansökan öppnar 20 januari 2024. Sista ansökningsdag är 15 april. 
 • Antagningsvillkor
  Du har ett genuint intresse för film och samhällsfrågor och du kan arbeta i grupp. Goda kunskaper i svenska och engelska.

”Resan var fantastisk. Vi fick erfarenheter för livet och jag är så stolt över den film vi producerade.”

– tidigare deltagare
Kursansvarig lärare

Mamdooh Afdile

Hör av dig till mig om du har frågor om kursen

Dokumentärfilmens roll i samhället

I dagens mediesamhälle överöses vi av bilder och budskap, till stor del fragmentariska, stereotypa och sensationslystna. Behovet av djupare och mer sammanhållna berättelser har blivit större än någonsin. Dokumentärfilmarens roll är att berätta historier som hjälper oss att utforska och tolka samhället och skapa en djupare insikt i en alltmer splittrad och ojämlik värld. Kursen Dokumentär i världen är en dokumentärfilmskurs som fokuserar på att hantera ämnen om vår globala värld där vi behöver kunskap och empati över landsgränser och kontinenter.

Docuthis! Kortfilmsfestval 2023

Filmproduktioner från tidigare kurser

Är du nyfiken på vad tidigare deltagare har producerat för filmer? Här kan du kika på ett urval. 

Havet min tröst

En fridykare, en surfare och en vinterbadares historier flätas samman i en dokumentärfilm om havets lugnande kraft. De har alla mött svårigheter i livet men hittar glädjen och energin i havet. Hur påverkas vårt mående av havet och vilken betydelse har havet för människor?

Bland sprickorna ett hem

I Kiruna går sprickorna rakt genom staden. På grund av gruvbrytningen måste husen och historierna rivas för att flyttas till en ny plats. För vissa är detta ett nytt spännande kapitel - för andra innebär det en stundande katastrof. I denna dokumentärfilm försöker Kirunabor att finna svaret på frågan “vad är ett hem?”

Ett axplock av nyheter från dokumentärfilmskurserna

Alla våra profilkurser

Här nedan kan du bläddra och hitta information om alla profilkurser på Röda Korsets folkhögskola. Hör av dig om du är osäker på vilken kurs du vill söka. Vi guidar dig gärna.

Vill du veta mer?

Här finns mer information för dig som vill plugga på folkhögskola