Svenska från dag 1

Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige Basic Swedish and orientation to the Swedish society
Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige Basic Swedish and orientation to the Swedish society
Publicerad: 30 jun 2022
Lästid: ca

For information in English, please scroll down

Vad är Svenska från dag 1?

Svenska från dag 1 är för dig som söker asyl i Sverige. Du läser grundläggande svenska och samhällskunskap för att lära dig om hur det svenska samhället fungerar.

Du får också introduktion till arbetsmarknaden i Sverige.  

Vem får gå på kursen Svenska från dag 1?

Personer som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagande.

Du måste ha ett giltigt LMA-kort eller ha sökt tillfälligt skydd enligt EUs massflyktsdirektiv.

När är kursen?

Kursstarter:
29 september (5 veckor)
3 november (7 veckor)
Du kan läsa en eller flera kurser. Höstens kurser slutar 21 december.

Kursen ges på halvfart med undervisning varje dag, måndag - fredag, kl 12.30 - 15.00

Var är kursen?

Kursen hålls i skolans lokaler i Skärholmen.
Adress: Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14

Kostar kursen något?

Nej, kursen är gratis.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till fhsk@redcross.se

Anmälan ska innehålla;
Förnamn och efternamn
LMA-nummer eller TUT-nummer
Adress
E-post
Telefonnummer

Välkommen med din ansökan!

Information in English

What is Swedish from day 1?

Swedish from day 1 is a course for people seeking asylum in Sweden.
You study basic Swedish and get a good introduction to life in Sweden.
The course also gives an introduction to the Swedish labour market. 

Who may take the course?

If you are registered with the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) and carry a valid LMA-card for seeking asylum or you have applied for protection under the Temporary Protection Directive if you come from Ukraine. 

It is mandatory that you have a valid LMA-card from Migrationsverket.

When is the course taking place?

Starting dates:
September 29th (5 weeks)
November 3rd (7 weeks)
It is possible to take one or all courses. The term ends on December 21st 2022. 

The course is running every day Monday - Friday, 12.30 - 15.00

Where is the course taking place?

In the premises of our school in Skärholmen (take the underground's red line towards Norsborg, get off at Skärholmen station). 
Address: Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14

Is there a fee to study the course?

No, the course is free of charge

How do I apply?

You apply to the course by sending an email to fhsk@redcross.se

The application have to include;

Name (first name and family name)
LMA-number or TUT-numner
Address
E-mail
Phonenumber

Welcome with your application!