Care of Folkbildningen

Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige - ett projekt med finansiering från Europeiska Unionen . Basic Swedish and orientation to the Swedish society.
Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige - ett projekt med finansiering från Europeiska Unionen . Basic Swedish and orientation to the Swedish society.
Publicerad: 30 jun 2022
Lästid: ca

Care of Folkbildningen is a project sponsored by the European Union. For information in English, please scroll down.

Vad är Care of Folkbildningen?

Care of Folkbildningen är en kurs för dig som söker asyl i Sverige. Du läser grundläggande svenska och samhällskunskap för att lära dig om hur det svenska samhället fungerar.

Du får också introduktion till arbetsmarknaden i Sverige.  

10 januari 2023 börjar två kurser inom projektet Care of Folkbildningen. 
En nybörjarkurs och en fortsättningskurs för dig som redan har studerat lite svenska. 

Vad lär man sig på Care of Folkbildningen?

Grundläggande svenska är basen i hela kursen. Du har både rena språklektioner i svenska och lektioner i samhällskunskap. Genom att lära dig om hur det svenska samhället fungerar får du verktyg för att kunna förstå och ta del av samhällets service och hitta din plats i ditt nya land.

Vi arbetar med olika teman, till exempel;

  • hälsa och sjukvård
  • hur man söker bostad
  • hur utbildningssystemet fungerar för barn och vuxna
  • hur man söker arbete och vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden
  • svensk historia, kultur och kulturella koder  

Lektionerna varvar teori och praktik. Vi gör olika studiebesök och hjälper dig att hitta din väg in i det svenska samhället. Du kommer att få träffa skolans studie- och yrkesvägledare och få hjälp med att planera studier och karriär i Sverige. 

Vem får gå på kursen Care of Folkbildningen?

Kursen vänder sig främst till dig som sökt tillfälligt skydd enligt EUs massdirektiv. Men kursen är öppen för alla personer som är inskrivna på Migrationsverket och har ett giltigt LMA-kort.

När är kursen?

Du läser varje vardag, måndag - torsdag klockan 9.00 - 15.00, fredag 9.00 - 13.30

Kursen börjar 10 januari och avslutas den 1 juni 2023. 

Var är kursen?

Kursen hålls i skolans lokaler i Skärholmen.
Adress: Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14

Kostar kursen något?

Nej, kursen är gratis.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till folkhogskolan@redcross.se

Anmälan ska innehålla;
Förnamn och efternamn
LMA-nummer eller TUT-nummer
Adress
E-post
Telefonnummer
Medborgarskap (vilket land du är medborgare i)

Ange om du vill läsa på nybörjar eller fortsättningsnivå. 

Välkommen med din ansökan!

Information in English

What is Care of Folkbildningen?

Care of Folkbildningen is a course for people seeking asylum in Sweden.
You study basic Swedish and get a thourough introduction to life and work in Sweden.

Apply now to start your studies on January 10th 2023. There will be two courses, one for beginners and one for persons who already have some basic knowledge in Swedish language. 

What will you learn when studying Care of Folkbildningen?

Basic Swedish is the fundamental element of the course. You will have both pure language lessons as well as lessons about Swedish society. These lessons will give you tools to understand Swedish society and integrate in Sweden. You will learn about your rights and duties and how to navigate every day life.  

We work according to different themes, such as:

  • health and health care
  • housing
  • educational systems for children and adults
  • labour market, rules, regulations and how to apply for jobs in Sweden
  • Swedish history, culture and cultural codes 

The classes include both theory and practice. Different study visits will help you to find your way into the Swedish society. Our career counsellor will assist you in planning for your further studies and/or career in Sweden.  

Who may take the course?

If you are registered with the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) and carry a valid LMA-card for seeking asylum or you have applied for protection under the EU Temporary Protection Directive if you come from Ukraine. 

It is mandatory to have a valid LMA-card from Migrationsverket.

When is the course taking place?

The course is running every day Monday - Thursday 9.00 - 15.00, Friday 9.00-14.30.

The course runs from January 10th - June 1st 2023.

Where is the course taking place?

In the premises of our school in Skärholmen (take the underground's red line towards Norsborg, get off at Skärholmen station). 
Address: Röda Korsets folkhögskola, Bredholmstorget 14

Is there a fee to study the course?

No, the course is free of charge

How do I apply?

You apply to the course by sending an email to folkhogskolan@redcross.se

The application have to include;

Name (first name and family name)
LMA-number or TUT-numner
Address
E-mail
Phonenumber
Current citizenship

Please state if you are applying for the beginner or intermediate level. 

Welcome with your application!

Vill du veta mer?

Här finns mer information för dig som vill plugga på folkhögskola